Hjalmar Dale – boka er i trykk…


Endelig har Hjalmar Dale – den glemte eventyrer gått i trykken, og jeg kan puste lettet ut i vissheten om at de ikke er mer jeg får gjort nå. Boka kommer på lager rundt 20. september.

Ønsker du en signert utgave, så kan den bestilles direkte fra meg på e-post: randulf@randulfvalle.no Prisen er 399,- inkludert porto. Husk å oppgi navn og postadresse.

Om du lurer på hva du kan forvente av innholdet, så får du noen hint under forsidebildet:

420307_cover_Hjalmar Dale

1: Rikt illustrert
Boka blir på drøyt 270 sider og har over 150 illustrasjoner. Blant disse finnes et tosifret antall bilder av Hjalmar Dale. I tillegg kommer mange historiske bilder som viser stedene hvor Hjalmar Dale oppholdt seg i samme tidsepoke. En del av mine naturbilder fra Ingstad og Dales jaktmarker har også fått plass.

2: Upubliserte kart
Boka inneholder flere historiske kart. Deriblant to tidligere upubliserte kart fra Ingstad-arkivet. Det er faktisk mye som tyder på at Dale og Ingstad hadde kart over området øst for Store Slavesjø da de startet bæringen på sensommeren 1927. Dessverre hadde kartet noen vesentlige mangler.

3: Dobbelteksponering
I Pelsjegerliv skriver Ingstad følgende: «Vi padlet, og hundene svømte. Smått om senn ség vi inn på elgen fra hver vår kant, for å gi den nådeskuddet samme øyeblikk som den tok land. Til slutt var Dale kloss innpå. ‹Ta et fotografi!› brølte han plutselig, mens han fektet med padlen, og utstøtte ville hyl for å skremme elgen over til meg. Jeg stupte akterut, grov og lette, fant apparatet, og knipset to ypperlige billeder, det ene oppå det annet.» Bildet ligger i Ingstad-arkivet og kommer på trykk i boka.

4: Den gamle kanovei?
Fulgte egentlig Ingstad og Dale «Den gamle kanovei» eller havnet de fullstendig på villspor? Jeg heller mot det siste alternativet, men jeg tror jeg har en idé om hvor kanoruta de fikk av indianeren Black Basil gikk…

5: Ny informasjon om John Hornby
Den Engelske eksentrikeren John Hornby sultet i hjel ved Thelon River på etterjulsvinteren 1927, sammen med nevøen sin – Edgar Christian og makkeren Harold Adlard. I boka får du historien om deres siste vinter. Jeg har også funnet medisinsk informasjon som kan ha vært en viktig del av forklaringen på hvorfor det var den garvede arktiske veteranen Hornby som døde først av de tre.

6: Ingstad og Dale
I David Pellys bok Thelon antydes det at en konflikt mellom Ingstad og Dale var årsaken til at de skilte lag. Et brev fra Ingstads foreldre skal ha utløst konflikten. Jeg er helt sikker på at dette ikke kan være riktig – av flere grunner.

7: Pelsjegerliv under lupen
Med full tilgang til Ingstad-arkivet, kombinert med andre kilder, har jeg hatt muligheten til å rekonstruere store deler av Helge Ingstads tid i Canada ganske detaljert. Alle som har lest Pelsjegerliv med et kritisk øye bør ha lagt merke til at det er en del hull i hendelsesforløpet. I min bok får du i alle fall vite om en del av de litterære grepene Ingstad tok for å få fire års opplevelser inn mellom to permer.

8: Dødsstedet
Det har vært allment akseptert at Hjalmar Dale døde i en hytte ved Florence Lake, sør for Norman Wells. Flere forhold peker mot at dette ikke er riktig, og at det var ved en annen og mindre sjø Hjalmar Dale tilbragte sine siste dager.

9: Gåtefullt etterspill
Etter Hjalmar Dales død satt mange med ubesvarte spørsmål. Jeg har dokumentasjon på at store mengder personlige dokumenter ble borte fra myndighetens varetekt. Begrunnelsene for hvorfor det skjedde er mildt sagt tynne. Trodde noen at papirene skulle vise vei til det store gullfunnet?

10: Rifla som forsvant – og dukket opp igjen
Familien ønsket å få Hjalmar Dales rifle etter hans død, men den hørte til blant tingene som forsvant. Nå har den dukket opp igjen, og jeg har snakket med mannen som hadde den i mellomtiden …