Koketid, flammeform og kjelestørrelse


I de fleste tester av brennere brukes koketiden for en liter vann som mål på effekten. Det er en upresis testmetode som sier lite om brennerens dugelighet i felt.

For det første er det normalt viktigere at en brenner er drivstofføkonomisk enn at den er rask. Derfor ville en riktigere metode være å måle hvor mye drivstoff brenneren bruker på å koke en liter vann enn å ta tiden. Men selv om vi valgte denne metoden ville den viktigste innvendingen fortsatt være der: Kjelens konstruksjon og diameter påvirker både koketid og drivstofforbruk. Ulike brennere påvirkes dessuten i forskjellig grad av bytte mellom kjeler. Kjelevalget kan derfor endre både koketiden for en enkelt brenner og rangeringen mellom ulike brennere.

Denne artikkelen ble først publisert i spalten Randulfs testlab i bladet Villmarksliv.

Kjelediameter
Når vi koker vann på brenneren overføres energi fra flammen til kjelen og vannet, men noe av energien går tapt til omgivelsene. Det kjenner du om du holder hånden ved siden av kjelen mens du koker. Kort fortalt blir dette varmetapet større jo mindre diameter kjelen har. Det er ganske naturlig, siden flammen har kortere tid for å overføre varmen til kjelen før den når kanten.

MSR Pocket Rocket (til venstre) har smal flamme. Primus Gravity (til høyre) sprer flammen mer. Det gir stort varmetap når en smal kjele brukes.
MSR Pocket Rocket (til venstre) har smal flamme. Primus Gravity (til høyre) sprer flammen mer. Det gir stort varmetap når en smal kjele brukes.

Flammeform
Hvor mye en slik endring i kjelediameter påvirker koketiden avhenger også av brenneren. Hovedgrunnen til dette er at ulike brennere har ulik flammeform. Noen har en smal, konsentrert flamme mens andre brennere sprer flammene mye mer.
På bildet ser vi hvordan dette påvirker varmetapet: En vid flamme, som på brenneren til høyre, gir god spredning av varmen og er fordelaktig under steking og annen matlaging, men som vi ser av bildet går mye av varmen tapt når en brenner med slik flamme form kombineres med en smal kjele. Brenneren til venstre har smal og konsentrert flamme, og vi ser at mindre av energien fra flammen går tapt.

Et enkelt forsøk
Et enkelt forsøk viser hvor mye kjelestørrelsen har å si. Vi brukte de to brennerne i bildet; MSR Pocket Rocket og Primus Gravity. De ble testet med kjeler med bunndiameter på 12.5, 16 og 23 cm. Koketid og drivstofforbruk ble registrert for én liter vann. Resultatene er gjengitt i tabellene under:

Koketid og drivstofforbruk ved ulike kombinasjoner av brenner og kjele.
Koketid og drivstofforbruk ved ulike kombinasjoner av brenner og kjele.

Konklusjon
Disse enkle forsøkene viser tydelig hvor mye kjelen har å si for både koketid og drivstofforbruk. I dette tilfellet gir en stor kjel i praksis samme koketid og drivstofforbruk for de to brennerne, mens en liten kjel gir en forskjell på rundt 30 %. Det er kanskje noe å tenke på neste gang du leser en primustest?

Kort oppsummert
• Koketid og drivstofforbruk for en brenner er avhengig av kjelen.
• Smale kjeler gir generelt høyere drivstofforbruk enn brede kjeler.
• Kjelestørrelsen har mindre å si for koketiden dersom brenneren har smal flamme.
• Om du er ute etter effektiv vannkoking velger du en brenner som samler flammen, kombinert med en relativt vid kjele.

Da jeg for noen år siden gikk New Zealand på langs brukte vi denne kombinasjonen av brenner og kjele. Kjelen var valgt for å redusere vekt mest mulig, men førte til at vi brukte omkring 10 gram gass ekstra for hver liter vann som ble kokt. I løpet av et halvår på tur blir det en del...
Da jeg for noen år siden gikk New Zealand på langs brukte vi denne kombinasjonen av brenner og kjele. Kjelen var valgt for å redusere vekt mest mulig, men førte til at vi brukte omkring 10 gram gass ekstra for hver liter vann som ble kokt. I løpet av et halvår på tur blir det en del…