Laksefiske – lettere før


«Jeg gleder meg ved det hele sommeren og til det hele vinteren.» Det er en presis beskrivelse av passjonerte laksefiskere.  En håper alltid på storfangst, men det er ingen tvil om at det må fiskes en stund for hver laks.

Når man ser de enorme laksefangstene som ble gjort i gamle dager, er vel den mest nærliggende tanken at det må ha vært mye mer laks da. Det kan det godt hende det var, men jeg tror også laksen var mer bitevillig i gamle dager. Denne teorien bygger på to forutsetninger:

1: Noen laks er hissigere og mer bitevillige enn andre.
2: Denne forskjellen i bitevillighet er arvelig.

Om disse to forutsetningene er til stede skal det i løpet av en sesong tas en mye større prosentandel av de bitevillige enn av de forsiktige laksene. I så fall vil lite bitevillig laks ha større mulighet til å føre genene sine videre og laksen vil på sikt bli mindre bitevillig.

Noe å tenke på når du ikke får fisk i sommer?

2011_08_10-3749