Ny bok: Hjalmar Dale – den glemte eventyrer


Jeg er for tiden i innspurten på min neste bok, som handler om en av Norges glemte polarhelter. 

«Hjalmar Dale kom fra Mackenzie-floden, jeg fra skogene lenger mot syd. Vi traff hverandre i Edmonton.»
Slik åpner Helge Ingstad sin bok Pelsjegerliv. Etter en vinter sammen i den canadiske villmarka dro Hjalmar Dale og Helge Ingstad hver til sitt. To år senere vendte Ingstad hjem til Norge. Et liv som profilert eventyrer, forfatter og nasjonalsymbol fulgte. Hjalmar Dale ble igjen i Canada, og kapitlene i Pelsjegerliv er en av hans ytterst få visitter i offentlighetens lys. Nå har tiden kommet for å kaste lys på det svært interessante livet Hjalmar Dale levde, fra han i 1894 ble født inn i en stor søskenflokk i Hordaland, til han døde alene i en liten tømmerhytte i Canadas villmark nesten 73 år og flere navneskifter senere.

«Hjalmar ble min læremester og en bedre kunde jeg heller ikke fått …»
– Helge Ingstad

Norman Wells ved Mackenzie River i Canada. Her hadde Dale base de siste to tiårene i livet. Hans navn var da Hamar Nelson, og fjellet i bakgrunnen heter Mt. Hamar.
Norman Wells ved Mackenzie River i Canada. Her hadde Dale base de siste to tiårene i livet. Hans navn var da Hamar Nelson, og fjellet i bakgrunnen heter Mt. Hamar.

 

Et liv og en tidsepoke
Hjalmar Dale var ikke en person som stakk seg fram og søkte oppmerksomhet. I dag må vi godta at det finnes perioder i hans liv vi vet lite om. Men det går likevel an å si noe om hva slags liv han levde i disse periodene. Boka er derfor dels en biografi, og dels en gjennomgang av historien til nordområdene i Canada en viktig brytningstid: Da Dale dro mot nord, var kano og hundespann transportmidlene, mens beverskinnet nylig var avviklet som myntenhet. I løpet av livet så Hjalmar Dale flyene bidra til å fylle de hvite flekkene på kartet. Samtidig meldte både storpolitikk, oljeindustri og atomalder sin ankomst i nord, med Dale som deltager.

Hjalmar Dale til høyre i bildet, som er tatt på Schulz Lake på Thelon River, sommeren 1929. Foto: W.H.B. Hoare / Library and Archives Canada / PA-116275
Hjalmar Dale til høyre i bildet, som er tatt på Schulz Lake på Thelon River, sommeren 1929. Selv om Dale ikke var noen typisk linselus har vi funnet et tosifret antall bilder av ham.
Foto: W.H.B. Hoare / Library and Archives Canada / PA-116275

For mange markerte hans død den endelige avslutningen på pionertiden i området. I et miljø av pelsjegere og gullgravere var Hjalmar Dale noe mer. Han hadde en dragning mot eventyret og gjennomførte imponerende reiser gjennom enorme villmarksområder.

Kildematerialet
I over ti år har jeg fulgt i Hjalmar Dales fotspor – både gjennom den canadiske villmarka og i arkiver og bøker. Jeg har padlet på elver han fulgte, besøkt fem av hyttene hans, sett stedet han døde og vært på fjellet som i dag bærer hans navn. Førstehåndskjennskap til områdene Dale levde i har gjort det mulig å komme tettere på hovedpersonen og livet han levde. I tillegg har jeg, med god hjelp av Ole Petter Rekvig, klart å samle et overraskende stort kildemateriale. Ingstad-arkivet har vært en viktig kilde. Det samme har canadiske arkiver og intervjuer med old-timere som kjente Dale.

Elgsjøen, hvor Ingstad og Dale bygde hytte sammen er ett av stedene jeg har besøkt. I boka går jeg også nøye gjennom Pelsjegerliv og ser på hvilke litterære friheter Ingstad tok seg da boka ble skrevet.
Elgsjøen, hvor Ingstad og Dale bygde hytte sammen, er ett av stedene jeg har besøkt. I boka går jeg også nøye gjennom Pelsjegerliv og ser på hvilke litterære friheter Ingstad tok seg da boka ble skrevet.

Ingstads læremester
Helge Ingstad var opptatt av at mannen som lærte ham opp i villmarkslivet ikke måtte bli glemt. Han hadde selv tanker om å skrive Hjalmar Dales biografi, men den ble ett av prosjektene som aldri nådde toppen av prioriteringslisten. Det er likevel ingen tvil om at Hjalmar Dale var en av de viktigste personene i Helge Ingstads liv. For hvordan hadde egentlig livet hans blitt om han aldri hadde møtt Hjalmar Dale? Hva hadde hendt dersom Ingstad vendte hjem etter et par mislykkede år i Canada? Det hadde neppe vært noe å skrive en bok om, og det er vanskelig å se for seg at Ingstad hadde havnet på Grønland eller Svalbard.

Så kan vi lure på hva det hadde gjort med alle de som har latt seg inspirere av Ingstad. Hadde hundekjøring vært like populært som vi ser i dag? Hadde Lars Monsen krysset Canada, og hadde Stein P Aasheim kanskje fått seg en skikkelig jobb?

Boka kommer på Cappelen Damm i midten av september. Den blir gjennomillustrert med historiske bilder, gamle kart og mine bilder fra områdene Dale oppholdt seg i.

Hjalmar Dale ligger gravlagt i Norman Wells i Canada.
Hjalmar Dale ligger gravlagt i Norman Wells i Canada.