Søk smart i bildearkivet


Jeg har i dag flere tusen bilder liggende høyoppløselig og søkbart på nett hos arkivtjenesten Photoshelter. Her er noen tips for å finne det du leter etter.

Bildene er indeksert med søkeord som angir hvor bildet er tatt, samt hva motivet er. Hvor nøye dette skal gjøres er en balansegang. Bildet skal ha nok informasjon til at det kan søkes opp, samtidig som man ikke skal få mange, ubrukbare treff. Når flere tusen bilder skal inn i arkivet er det vanskelig å unngå fullstendig unngå feil og inkonsekvens.

Arkivet finner du her!

Et forslag til en effektiv søkeprosedyre:
Det er ikke alltid enkelt å vite hvordan den som la inn søkeordene har tenkt. Det finnes eksempelvis mange ord som kan beskrive en leirplass, uvær eller en type turutstyr. Det er derfor lurt å begynne med generelle søk som gradvis spisses.

• Begynn med et generelt søk, for eksempel med utgangspunkt i geografisk område.
• Klikk på ett av bildene i søket.
• Til høyre for bildet finnes en liste med søkeord som er tilknyttet bildet (se bildet under). Huk av for søkeordene som passer ditt søk.
• Slik kan du rafinere søket til du sitter igjen med passende bilder. Ved å studere søkeordene som er tilknyttet bilder i arkivet vil du også få kunnskap om hvilke begreper som beyttes for å beskrive ulike situasjoner og objekter.

Bruk søkeordslisten knyttet til bildet for å spisse søket.
Bruk søkeordslisten knyttet til bildet for å spisse søket.

Geografi (søkeord normalt angitt med STORE BOKSTAVER)
Alle bilder er indeksert med verdensdel og land. Normalt er også regioner innenfor et land angitt. Alle bilder tatt i Norge er indeksert med fylke og kommune. Normalt er også området nærmere spesifisert og elver, sjøer, fjell og andre landskapsformasjoner er navngitt. Bilder tatt i nasjonalparker og andre verneområder er normalt indeksert med navnet på parken.

Dyr og planter
Arter er angitt med norsk, engelsk og latinsk navn. Natur og forhold Naturtyper som høyfjell, bre, vassdrag og kyst er angitt. Årstid, tid på døgnet og vær er normalt angitt.

Mennesker
Mennesker er beskrevet utfra kjønn og alder. Ta med «Person» i søket om du kun vil ha bilder som inneholder folk.

Aktiviteter
Friluftsaktiviteter og turutstyr er relativt nøye beskrevet.

Produktbilder fra studio
Rene produktbilder fra studio har søkeordet «Hvit bakgrunn». Bruk det for å søke spesielt etter slike bilder eller for å utelate de fra søket.

Bruk bolske søk for å spisse resultatet
• Sørøya & Norge gir treff for bilder som inneholder både Sørøya og Norge. (Da unngår du eksempelvis treff fra Sørøya på New Zealand)
• Fjellrype -jakt gir treff for bilder av fjellrype som ikke inneholder søkeordet jakt. (Nyttig om du vil unngå fangstbilder.)
• Fjellrype | Lirype gir treff for bilder av både fjellrype og lirype.
• «MSR Carbon Reflex» gir treff for den eksakte frasen «MSR Carbon Reflex» (Gir altså ikke treff på kun MSR eller Carbon)
• (Fjellrype | Lirype) -jakt gir bilder av både fjellrype og lirype uten søkeordet jakt.

Ta vare på treff i en lightbox
Du kan ta vare på interessante bilder i din egen lightbox. Dette gjør du ved å klikke på «Add to lightbox» til høyre for bildet i visning av enkeltbilder. Da kan du senere gå gjennom «fangsten» og vurdere hva som er de beste bildene for ditt formål. På bildet under indikerer røde prikker hvor du klikker for å legge et bilde til en lightbox og for å finne igjen lightboxen senere.

Slik oppretter du og finner igjen en lightbox.
Slik oppretter du og finner igjen en lightbox.

Arkivet finner du fortsatt her!