Trykkregulator – nyttig innovasjon eller keiserens nye klær?


I det siste har flere gassbrennere fått automatisk trykkregulator. Reklamen sier at dette skal gi jevn effekt, selv når temperaturen synker og gassboksen tømmes. Hvordan virker slike regulatorer og gir de resultatene som produsenter og importører lover?

Vi har sett på fem brennere fra tre produsenter: To ulike MSR Reactor, Soto OD-1R samt Jetboil Sumo og MiniMo. Produsenter og importører sier dette om produktene: Importøren Cirdan AS lover jevn gasstrøm ned til -6oC for Jetboil-brennerne som har såkalt «thermo-regulert ventil». Importør Vertikal AS sier følgende om MSR Reactor: «Brenneren har automatisk trykkregulator som sikrer samme varme selv om det begynner å bli lite gass i boksen, eller om været blir kjøligere. Blir det svært kaldt må gassboksen varmes.» Markedsmateriellet til Soto (www.sotooutdoors.com) går lengst i sine lovnader. «Sotos teknologi introduserer mikroregulatoren som koker vann med samme koketid og produserer jevn effekt uavhengig av lufttemperaturen.»

MSR Reactor Stove har innebygd trykkregulator.
MSR Reactor Stove har innebygd trykkregulator.

Hvordan virker regulatoren?
Trykkventiler har vært i bruk i årevis på gassflasker, propantanker og kompressorer, hvor jevn gasstrøm er viktig. I figuren er prinsippet for en trykkregulator vist skjematisk. Den er konstruert slik at jo lavere gasstrykket er på innløpssiden, jo større åpning gir ventilen. Når trykket blir lavt nok åpner ventilen seg til full åpning. Når vi fyrer med en gassbrenner synker trykket i gassboksen. Med en tradisjonell gassbrenner med nåleventil vil effekten ofte være svært høy når gassboksen er ny, før den synker parallelt med trykket i boksen. En trykkregulator vil derimot kunne åpne seg gradvis og dermed sikre jevn effekt. En brenner med trykkregulator kan altså ha stor nok ventilåpning til å sikre god effekt ved lavt gasstrykk – uten at effekten blir alt for høy med ny og varm gassboks. Så langt – alt vel. Men regulatoren kan ikke oppheve fysiske lover. Når trykket i boksen blir så lavt at ventilen blir stående på maksimal åpning, vil effekten synke når trykket reduseres ytterligere. Trykket i gassboksen synker når gass brukes eller når omgivelsestemperaturen synker. I praksis vil det altså være klare grenser hvor lenge- og ved hvor lav temperatur brenneren kan brukes før effekten vil synke. Hvor grensene går finner vi ut i garasjelaboratoriet:

Skjematisk tegning av trykkregulator. (Creative commons lisens)
Skjematisk tegning av trykkregulator. (Creative commons lisens)

Forsøk: MSR og Jetboil
Effekten til sju brennere er målt i fire påfølgende forsøk hvor temperaturen ble redusert stegvis fra 20oC til -5oC. Jetboil (m.reg.) er gjennomsnitt av målinger for brennerne Sumo og MiniMo. Disse har trykkregulator. MSR (m. reg.) er gjennomsnitt av målinger på to MSR-brennere med trykkregulator. Jetboil (u.reg.) er gjennomsnitt av målinger på tre Jetboilbrennere uten trykkregulator – tatt med som referanse. Ingen av brennerne klarer å holde jevn effekt når temperaturen senkes og det tappes gass fra boksen. Brennerne med trykkregulator opprettholder effekten noe bedre – spesielt ved 3oC og til dels ved -2oC. Ved -5oC er effekten dårlig for alle brennerne.

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 14.04.57

Forsøk: Soto
Brenneren fra Soto har tidligere vært gjennom et tilsvarende forsøk. Gassbokser og brennere ble plassert i kjøleskap ved 5oC i et døgn. Brennerne ble så tatt ut og fikk brenne på full effekt i 12 minutter mens effekten ble registrert. Gassbokser og brennere ble så lagt tilbake i kjøleskapet hvor de lå minst 11 timer før neste forsøk. I alt ble fem slike 12-minuttersforsøk gjennomfør mens gassboksene ble gradvis tømt. Snitteffekten for hvert 12-minutters forsøk, samt snitteffekt for alle målinger sett under ett er vist i tabell 2 . Også her er trenden klar: Det er kun svært små forskjeller mellom brenner med- og uten trykkregulator. Med én desimal ville totalt gjennomsnitt for forsøket vært likt for de to brennerne.

Skjermbilde 2016-04-29 kl. 14.05.18

Konklusjon
Det er helt åpenbart at produsenter og importørers lovnader om jevn effekt ved lav temperatur og med lite gass i boksen ikke innfris til fulle. Trykkregulatoren kan sies å gi jevnere effekt over tid. Ved lave temperaturer har trykkregulatoren nesten ingen effekt. Den kan ikke endre gassens termodynamiske egenskaper. Regulatoren er praktisk for å begrense effekten på full boks i varmt vær. Men strengt tatt kan du være din egen trykkregulator – rett og slett ved å la være å skru brenneren på fullt når gassboksen er full… Alt i alt gir trykkregulatoren noen positive effekter, men er på ingen måte den revolusjonen enkelte produsenter hevder.

Soto Micro Regulator Stove lover mye, men innfrir bare delvis.
Soto Micro Regulator Stove lover mye, men innfrir bare delvis.