Primus Winter Gas

Det eneste som skiller Primus Winter Gas fra Primus Power Gas er litt papir inne i boksen. Virker det? Og i så fall hvorfor?

15.08.2022

Primus Winter Gas skal ha identisk sammensetning som Primus Power Gas, men har altså noen flak med papir inne i boksen. Ifølge Primus skal dette gi opp til 15 % mer effekt under kalde forhold. Vi ble selvsagt nysgjerrige og satte opp et forsøk for å finne ut om dette virkelig kunne hjelpe så mye på egenskapene i kulde.

Virker det?

En dag med -17oC tok vi to par gassbrennere av typen som monteres på toppen av gassboksen. Vi skrudde Primus Power Gas på én av brennerne i hvert par og Primus Winter Gas på den andre. Etter veiing ble brennerne tent, og vekten registrert med økende intervaller i 30 min. Fra disse dataene ble effekten beregnet. Resultatene er gjengitt i figur 1. Vi ser at begge gassblandinger gir jevnt synkende effekt, men Winter Gas gir jevnt over høyere effekt gjennom hele forsøket. Gjennomsnittlig gir Winter Gas 55 % høyere effekt enn Power gas, forsøket sett under ett.

Figur 1: Effekt målt for for Primus Winter- og Power Gas med toppmontert gassbrenner i -17oC.

Vi lot så brenner og gassbokser stå ute i ca. 6 timer før forsøket ble gjentatt. Resultatene er vist i figur 2. Effektforløpet var svært likt første forsøk. Starteffekten var noe lavere for begge gasstyper, men forskjellen mellom Winter- og Power Gas tydeligere. Gjennom forsøket ga nå Winter Gas nå hele 71 % høyere effekt enn Power Gas.

Figur 2: Effekt målt for for Primus Winter- og Power Gas med toppmontert gassbrenner i -17oC. Forsøket startet med boksene som ble brukt i forsøk 1 etter seks timers aklimatisering.

Siden mange foretrekker å bruke brennere hvor gassboksen snus opp ned, gjorde vi et nytt forsøk hvor Power- og Winter Gas ble montert på hver sin MSR Whisperlite Intl. Dette forsøket ble utført i -12oC. Resultatet er vist i figur 3. Igjen ser vi at Winter Gas gir høyere effekt. Vi ser også at effekten gjennom forsøket er langt jevnere enn for toppmonterte brennere. Winter Gas gir her gjennomsnittlig 44 % større effekt enn Power Gas. 

Figur 3: Effekt målt for for Primus Winter- og Power Gas med brenner hvor gassboksen kan snus opp ned i -12oC.

Hvordan?

Det er åpenbart at Primus Winter Gas gir høyere effekt i kulda enn Power Gas, men hvorfor? La oss først se kort på hva som skjer inne i gassboksen når vi fyrer:

Effekten til en gassbrenner er avhengig av trykket i gassboksen. Inne i boksen er det meste av gassen i flytende form, men i toppen av gassboksen er drivstoffet i gassform. Når du åpner reguleringsventilen på brenneren presses gassen i toppen av gassboksen ut. Denne «ledige» plassen i gassfasen erstattes gjennom avdamping fra toppen av væskefasen – gassen koker. En slik overgang fra væske til gass krever energi, akkurat som når vann fordamper. Energien tas fra væskefasen, noe som fører til at temperaturen synker. Det gjør i sin tur at gasstrykket i boksen synker – og dermed reduseres også effekten. Etter hvert innstilles en likevekt hvor temperaturen og effekten stabiliserer seg.

Papiret inne i boksen med Primus Winter Gas absorberer propan og isobutan i væskeform svært godt. På papirets overflate kan væsken fordampe. Det gir mye større overflate for overgang fra væske- til gassfase enn i en boks uten papirinnlegg. Men det viktigste er at papiret flytter fordampingsprosessen helt ute til boksens overflate, slik at fordampingsvarmen i større grad hentes fra omgivelsene og ikke fra gassen i boksen. Da får man ikke det samme temperaturfallet med tilhørende reduksjon i effekten.

Merkbart: Forskjellen i effekt mellom Primus Winter Gas og Primus Power Gas er klar og reell i kalde forhold.

I praksis

Hvor mye har så denne forskjellen å si i praksis? I mange situasjoner er den reell nok. For toppmonterte brennere i -17oC gir ingen av gassboksene effekt i nærheten av en bensinbrenner, som gjerne yter 2-3000 W, men valget av Winter Gas kan være det som gjør det mulig å smelte litt snø en kald morgen.

Med gassboksen snudd opp ned og over 1500 W effekt i over en time, er det fullt mulig å smelte ganske mye snø. Her vil også Power Gas fungere greit, men over 40 % ekstra effekt er ganske stor forskjell.

Vi gir uansett Primus klapp på skuldra for god innovasjon basert på grunnleggende forståelse. Forsiktigheten i lovnadene om hvor mye bedre effekten blir liker vi også.

Mer om gass og brennere