Foredrag

Jeg har holdt en rekke foredrag med temaer innen natur, friluftsliv og polarhistorie. Foredragene er gjerne knyttet til mine bokutgivelser. Aktuelle temaer kan være:

– Hjalmar Dale – den glemte eventyrer og Helge Ingstads læremester. 

– Hvorfor er det så kaldt å være våt? Vitenskapelige forklaringer på spørsmål turfolk ofte støter borti.

– Konkrete råd om turutstyr. Kjøp, bruk og vedlikehold.

– Friluftsliv i Finnmark. Inspirasjon til et tureventyr i vår nordligste villmark.

Foredragene justeres i varighet og innhold utfra publikum og situasjon. Men en kombinasjon av relevant informasjon, genuine turhistorier og humor er et gjennomgående trekk. Selvsagt i kombinasjon med bilder og film av høy kvalitet. De viser alle sider av friluftslivet – ikke bare godværsdagene.

Ta kontakt for informasjon om pris og muligheter.