Episode 21: Et Villmarksliv

Dag Kjelsaas har hatt hele sitt yrkesliv i bladet Villmarksliv. Hvordan har Villmarksliv og villmarkslivet endret seg i den perioden?

10.12.2021

Dag Kjelsaas ble involvert i bladet Villmarksliv like etter at det ble startet opp, og har underveis vært både journalist og redaktør. Vi tar utgangspunkt i to gamle utgaver av Villmarksliv og diskuterer hvordan det norske friluftslivet og hvordan vi skriver om det har endret seg. De gjelder både fang og slipp, bildebruk, utstyrsfokus og lesernes forhold til tekst.