Episode 121: Naturen som terapirom

I løpet av livet vil halvparten av oss oppleve en psykisk lidelse eller plage. Varighet og alvorlighetsgrad vil selvsagt variere mye, men uansett kan naturen være en del av veien videre.

06.05.2022

Begge dagens gjester er bevisste på dette, både i eget liv og i overfor andre. Johanne Refseth har gjennom instagramkontoen og den nyutgitte boka Psykolog med sovepose delt lett forståelige og andvendelig psykologi sammen med bilder og videoer fra friluftslivet . Are Lerstein driver organisasjonen Medvarndrerne som tilbyr motivasjonsturer for rusavhengige. Medvandrerne bruker naturen som metode og viser at det er mulig å finne motivasjon til endring for et rusfritt liv. Vi prater om hva naturen gjør med oss, hvorfor det er slik og hva det bør bety for vårt forhold til naturen. Live-opptak fra Camp Villmark