Episode 122 og 123: Et liv i fri natur

Nils Faarlund har i en årrekke vært en av de tydeligste stemmene innen norsk friluftsliv, med klare meninger om hva friluftslivet bør være, hva vi oppnår med det og om turutstyr.

19.05.2022

Gjennom to episoder får vi være med på livsreisen fra oppveksten som odelsgutt på Toten, til utdannelsen på NTH i Trondheim og valget om å gjøre natur og friluftsliv til et livsvalg og en levevei.

Det blir en samtale med mange krumspring. Vi prater blant annet om verdidannende læring i møte med livsfaren i fri natur, om det historiske grunnlaget for norsk friluftsliv og om hvordan Roald Amundsen påvirket utforskningen av Himalayas gigantfjell. Før vi i andre episode går mer konkret inn på friluftslivet Faarlund har vegledet i. Her er fri natur, tur etter evne, naturvennlig friluftsliv og naturkjennskap viktige samtaleemner.

Foto: Harald Reitan