Episode 1: Stiens historie

Torbjørn Ekelund er forfatter og skribent. Han er medeier i Harvest Magazine og har gitt ut tre bøker, som er oversatt til flere språk. Høsten 2018 kom han med boka Stiens historie.

10.12.2021

Vi møttes på en gravlund i hovedstaden for å prate om utgivelsen. Her fant vi ut at naturen også eksisterer i byen, og begynte å lure på om Peter Christen Asbjørnsen kan ha hatt mindreverdighetskomplekser. Episoden gir dessuten mer eller mindre fullstendige svar på følgende: Hva er egentlig en sti? Hvorfor går stien der den gjør? Hva skjer når et moderne menneske går helt uten sti? Hvorfor husker vi barndommens stier som lengre enn de virkelig er? Hva er nyttegåing? Og hva har egentlig Torbjørn Ekelund til felles med Onkel Skrue?