Episode 131: Sognefjorden på langs i Oselver

I en rastløs hverdag bestemte Sigri Sandberg seg for å ro Sognefjorden på langs; fra Gulen der hun bodde som barn til Luster hvor hun bor deler av året i dag.

16.09.2022

Turen ble gjennomført i tre etapper: den første med mannen, den andre med to venninner og den siste sammen med mor. Sigri har skrevet ei flott bok fra prosjektet som er utgangspunkt for samtalen vår. Den handler om roturen, men også om natur og historie knyttet til Sognefjorden, båtene som trafikkerte fjorden, om hva det betyr å være underveis, om å bruke fortiden for å finne en retning inn i fremtiden og om hva som gjør at vi føler oss hjemme et sted.