Episode 20: Reinsjakt

De første nordmenn fulgte etter villreinen da den inntok Norge etter siste istid. Det er ikke rart at mange har et spesielt forhold til nettopp denne jaktformen.

10.12.2021

Helge Dahlen er dagens gjest og vi går gjennom utstyr, atferd, slakting og ferdsel i fjellheimen. En episode å få med seg enten du er erfaren jeger eller ønsker informasjon før ditt første forsøk på reinsjakt.