Episode 32 og 33: Laksens livssyklus

Laksen har fasinert folk og fiskere gjennom århundrer. Forsker Eva B Thorstad leder oss gjennom artens livssyklus fra den kryper opp av gytegropa til den er tilbake på gyteplassen.

10.12.2021

Gjennom to episoder ser vi på hva vi vet om laksen, dens liv og utfordringer. Det har tradisjonelt vært vanskelig å følge laksen når den forlater elva og setter kursen mot havet, men også der har vi de siste årene fått stadig større viten.