Episode 22: Mørke

Før var forfatter Sigri Sandberg mørkredd. Nå er hun mer redd for at mørket skal forsvinne.

10.12.2021

Sigri Sandberg har skrevet boka Mørke – Stjerne, redsel og fem netter på finse. Der utforsker hun sin egen mørkeredsel, samtidig som hun ser på hva mørke er, hva det gjør og har gjort med oss og hva som skjer når vi i stadig større grad lyser opp verden med kunstig lys.