Episode 3 og 4: Å skrive om tur

Hvordan går Stein P. Aasheim fram når han skriver om sine turer? Hva vil han oppnå? Og hvem er han inspirert av?

10.12.2021

I disse to episodene får du være med inn i verdenen til en av Norges mest meritterte forfattere innen tur og friluftsliv. Vi snakker om hvordan han endte opp med denne livsveien, hvordan tur- og ekspeidisjonslitteraturen har utviklet seg og hvordan han selv jobber med både bøker, kortere tekster og annen formidling. Dessuten får du høre hvordan var med å grunnlegge forskningssjangeren ferdselsetnografi og selv endte opp med å undervise i faget.