Episode 39: Jan Mayen – vår vestligste villmark

Bli kjent med vulkanøya vest i havet. Hvordan er naturen? Hvorfor har vi folk der? Og hvordan er det å leve så isolert fra resten av verden?

12.12.2021