Episode 43: Sjørøye – den ukjente laksefisken

De fleste vet om laksen og sjøørretens vandringer mellom feskvann og sjø. At røya også kan ha tilsvarende atferd er ikke like godt kjent.

12.12.2021

Forsker og fisker Morten Falkegård gjør bildet klarere for oss. Vi snakker om hvor sjørøya finnes, hva som skal til for at den tar turen til sjøs og hvordan det går med sjørøyebestandene. Dessuten blir det selvsagt tid til prat om å fiske sjørøye. Hvor gjør man det? Og hvordan?