Episode 61: Bensin til primusen

En lytter spurte meg hva slags bensin jeg bruker på primusen og hvorfor. Jeg innså at jeg at jeg kunne svare på hva jeg brukte, men ikke hvorfor. Da var løsningen å få tak i en person som virkelig kan bensin og sammen foreta et dybdykk i temaet.

12.12.2021

Drivstoffekspert Knut Skårdalsmo stilte villig opp og svarte på spørsmål: For hvorfor skal man ikke bruke bilbensin fra pumpa på primusen? Hva er egentlig bensin? Og hva er forskjellen på alkylatbensin man kjøper i kanner på bensinstasjonen og dedikert primusdrivstoff fra Primus og Coleman, kjøpt på sportsbutikk?