Episode 82: Pukkellaks

Pukkellaksen hører egentlig til i Stillehavet, men på grunn av russiske utsettinger har den også funnet veien til Norge. Historisk har den primært opptrådd i Øst-Finnmark, men både i 2017 og 2019 kom den i stort antall og spredde seg over store områder.

13.12.2021

Lakseforsker Eva B. Thorstad hjelper oss med å forstå biologien til pukkellaksen. Den avslører blant annet hvorfor arten nesten utelukkende dukker opp i Norge i oddetallsår. Dessuten prøver vi å finne ut hvordan pukkellaksen kan påvirke de norske laksebestandene og elvemiljøene.