Episode 102: Pelsjegerliv 90 år

Stein P. Aasheim har sagt det godt: Selv om du aldri har lest Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere av Helge Ingstad er du likevel som turinteressert nordmann påvirket av boka.

13.12.2021

For utgivelsen har i seg selv, og gjennom de den har inspirert, hatt en enorm inflytelse på norsk friluftsliv. Det skulle Helge Ingstad ha visst da han på 1920-tallet solgte alt han eide, forlot en suksessfull og innbringende karriere som jurist og satte kursen mot arktisk Canada (riktignok med en omvei via Middelhavets strender). Sammen med Jens Kvernmo og Helge Ingstads barnebarn – Eirik Sandberg Ingstad – prater jeg om boka, valget om å la livet ta en annen retning og hvordan tilværelsen kan vise riktig vei selv om man ikke planlegger alt i detalj. For Helge Ingstads livseventyr sluttet på ingen måte da han forlot Canadas nordområder. Det hadde bare så vidt begynt.