Episode 103: Utstyr: reparasjoner, smart bruk og vedlikehold

I anledning svartfredag slår vi et slag for smarte kjøp, lur bruk og riktig vedlikehold av turutstyret i stedet for impulsshopping.

13.12.2021

Morten Synstelien trår til og opplyser oss om emnet. Vi tar for oss en del av det viktigste turutstyret og prater om hvordan vi behandler det før, under og etter tur. Sentralt for oss begge er 80-20-teorien. Den sier at du bruker 20 % av tiden på å oppnå 80 % av effekten. Vi prøver å isolere hva som er disse viktigste 20 % av innsatsen som skal til for å beholde turutstyret lenge.