Primus Winter Gas – effektivt papirarbeid


Primus kom for en tid tilbake med egne gassbokser for vinterbruk: Primus Winter Gas. Eneste forskjell nyhet er litt papir inne i boksen. Virker det? Og i så fall hvorfor?

Primus Winter Gas skal ha identisk sammensetning som Primus Power Gas, men har altså noen flak med papir inne i boksen. I følge Primus skal dette gi opp til 15 % mer effekt under kalde forhold. Vi ble selvsagt nysgjerrige og satte opp et forsøk for å finne ut om dette virkelig kunne hjelpe så mye på egenskapene i kulde.

Virker Primus Winter Gas bedre i kulde?
Virker Primus Winter Gas bedre i kulde?

Virker det?
En dag med -17oC tok vi to par gassbrennere av typen som monteres på toppen av gassboksen. Vi skrudde Primus Power Gas på én av brennerne i hvert par og Primus Winter Gas på den andre. Etter veiing ble brennerne tent, og vekten registrert med økende intervaller i 30 min. Fra disse dataene ble effekten beregnet. Resultatene er gjengitt i figur 1. Vi ser at begge gassblandinger gir jevnt synkende effekt, men Winter Gas gir jevnt over høyere effekt gjennom hele forsøket. Gjennomsnittlig gir Winter Gas 55 % høyere effekt enn Power gas, forsøket sett under ett. Vi lot så brenner og gassbokser stå ute i ca. 6 timer før forsøket ble gjentatt. Effektforløpet var svært likt første forsøk. Starteffekten var noe lavere for begge gasstyper, men forskjellen mellom Winter- og Power Gas tydeligere. Gjennom forsøket ga nå Winter Gas nå hele 71 % høyere effekt enn Power Gas.
Siden mange foretrekker å bruke brennere hvor gassboksen snus opp ned, gjorde vi et nytt forsøk hvor Power- og Winter Gas ble montert på hver sin MSR Whisperlite Intl. Dette forsøket ble utført i -12oC. Resultatet er vist i figur 2. Igjen ser vi at Winter Gas gir høyere effekt. Vi ser også at effekten gjennom forsøket er langt jevnere enn for toppmonterte brennere. Winter Gas gir her gjennomsnittlig 44 % større effekt enn Power Gas.

Klikk på grafer for større versjon:

Hvordan?
Det er åpenbart at Primus Winter Gas gir høyere effekt i kulda enn Power Gas, men hvorfor? La oss først se kort på hva som skjer inne i gassboksen når vi fyrer: Effekten til en gassbrenner er avhengig av trykket i gassboksen. Inne i boksen er det meste av gassen i flytende form, men i toppen av gassboksen er drivstoffet i gassform. Når du åpner reguleringsventilen på brenneren presses gassen i toppen av gassboksen ut. Denne «ledige» plassen i gassfasen erstattes gjennom avdamping fra toppen av væskefasen – gassen koker. En slik overgang fra væske til gass krever energi, akkurat som når vann fordamper. Energien tas fra væskefasen, noe som fører til at temperaturen synker. Det gjør i sin tur at gasstrykket i boksen synker – og dermed reduseres også effekten. Papiret inne i boksen med Primus Winter Gas absorberer propan og isobutan i væskeform svært godt. På papirets overflate kan væsken fordampe. Det gir mye større overflate for overgang fra væske- til gassfase enn i en boks uten papirinnlegg. Større overlate gir raskere fordamping, raskere fordamping gir større trykk i boksen og større trykk gir høyere effekt. Dette er faktisk hele hemmeligheten med Primus Winter gas.

Mer bakgrunn om gass og kulde får du her: Gassbrennere og kulde – fem spørsmål 

Papiret inne i boksen gir større overflate for væskefasen og dermed raskere overgang fra væske- til gassfase.
Papiret inne i boksen gir større overflate for væskefasen og dermed raskere overgang fra væske- til gassfase.

I praksis
Hvor mye har så denne forskjellen å si i praksis? I mange situasjoner er den reell nok. For toppmonterte brennere i -17oC gir ingen av gassboksene effekt i nærheten av en bensinbrenner, som gjerne yter 2-3000 W, men valget av Winter Gas kan være det som gjør det mulig å smelte litt snø en kald morgen. Med gassboksen snudd opp ned og over 1500 W effekt i over en time, er det fullt mulig å smelte ganske mye snø. Her vil også Power Gas fungere greit, men over 40 % ekstra effekt er ganske stor forskjell. Vi gir uansett Primus klapp på skuldra for god innovasjon basert på grunnleggende forståelse. Forsiktigheten i lovnadene om hvor mye bedre effekten blir liker vi også.

Les flere saker fra spalten Randulfs testlab

Ikke isolasjon
Enkelte har tenkt at papirlaget inne i boksen virker isolerende, og at dette er mekanismen bak den økte effekten. Men isolasjon av gassboksen vil faktisk få motsatt effekt, om vi tar utgangspunkt i at gassboksen har samme temperatur som omgivelsene. Avdamping av gass fra væskefasen krever som nevnt energi. Den energien tas fra gassen – som blir kaldere enn omgivelsene. Om boksen var isolert ville det ta lengre tid for gassboksen å komme tilbake til omgivelsestemperaturen.

Har du lest denne? Trykkregulator – nyttig innovasjon eller keiserens nye klær?

Da innlegget ble postet på min Facebook-side resulterte det i spørsmål og diskusjoner. Responsen kan du se under: