Test: Optimus Vega gassbrenner

En lett slangebrenner kan ha svært stort bruksområde. Denne utnytter gassen effektivt og tåler overraskende store gryter, men har også et par svakheter.

07.10.2022

Testbakgrunn

Jeg mottok denne brenneren til en test av gassbrennere med slange utført for bladet Villmarksliv i 2018. Laboratoriemålinger og grunnleggende felterfaringer er fra denne perioden, men jeg har også brukt brenneren jevnlig i eget friluftsliv i årene etter dette på dagsturer, lengre sommer- og høstturer og enkelte vinterturer.

Endringslogg

21.06.2022 :Foreløpig versjon som mal for beskrivelse av gassbrennere publisert for tilbakemeldinger fra lesere.

7.10.2022: Oppdatert og kraftig justert versjon publisert samtidig som gammel versjon ble slettet.

Fakta

Vekt (kun brenner): 180 gImportør: Nordic Outdoor AS
Vekt komplett: 234 gBeskrivelse hos produsent
Piezotenner: Nei
Vindskjerm: JaPris ved publisering: fra 860,-
Varmereflektor: NeiSjekk pris på www.prisjakt.no
Oppbevaringspose: Ja

Praktisk bruk

Optimus Vega er lett og kompakt når den er sammenpakket og går fint ned i en 1-liters kaffekjel fra Trangia. Oppslått er den stødig, solid og tåler ganske store og tunge gryter. Den lave og vide formen i utslått tilstand bidrar til dette. De sagtakkede kjeleknektene gir også god friksjon mot kjelen. Den er også svært enkel å sette opp.

Kombinasjonen av lett brenner og stivt drivstoffrør gjør at brenneren kan bli stående ustødig og faktisk velte om man beveger gassboksen. Dette må man også tenke på når man fjerner en gryte fra brenneren: Slangen kan stå i spenn slik at brenneren forflytter seg ganske mye når gryta tas bort.

Stabil operasjon på lav effekt er ikke helt enkelt. Det er svært kort vei på regulator fra høy effekt til full stopp. Selve flammen er relativt smal. Samlet gjør dette at brenneren ikke er den aller beste til matlaging, siden både varmefordeling og evnen til å få suppa til å småputre ikke er den beste. Metallbøylen på effektregulatoren har ramlet av en gang i løpet av testperioden og brenneren er svært vanskelig å bruke uten den.

Brenneren leveres med enkel vindskjerm som gir bra beskyttelse mot trekk.

Gassrøret til brennerhodet går gjennom flammen, noe som gir grundig forvarming og god funksjon med gassboksen snudd opp ned. Festet mellom gassboks og slange gjør rotasjon av boksen enkelt og det er utfellbare støtteben for å stabilisere gassboksen i posisjon opp ned. Jeg endte med å bruke denne brenneren ei sprengkald vinterhelg på telttur i Femundsmarka da drivstoffrøret på multifuelprimusen sprakk. Det ga naturlig nok ikke samme effekt som bensinbrenneren, men morgenkaffe ble det. 

Koketider og virkningsgrad

Alle disse parameterne er bestemt gjennom innendørs målinger under kontrollerte forhold. Målingene startet med full gassboks og er gjort med ventilen på gassboksen snudd opp, slik at man tapper av gassfasen i boksen. Alle målinger er gjort med reguleringsventil skrudd på full styrke. 

Først ble koketid og gassforbruk for én liter vann i vindstille forhold målt. Så ble målingen gjentatt med ca. 3 m/s vind. Målinger i vind er gjort uten vindskjerm. Begge målingene av koketid ble gjort med énliters Primus ETA-pot. Koketid er registrert fra 20oC til 95oC.

Virkningsgraden er også beregnet for disse forsøkene. Den er et mål på hvor mange prosent av drivstoffets energi som går over til vannet i kjelen når vi varmer det opp. Den er beregnet fra vannets starttemperatur til sluttemperatur. Vannets startemperatur kunne variere fra 12,5-14oC. Virkningsgrad også målt i vindstille med 3-liters kjele.

Tabell: Koketid og virkningsgrad for Optimus Vega under ulike forhold

ForutsetningerKoketid (min,sek)Virkningsgrad (%)
Vindstille2,3767
Vind3,5254
Vindstille, Eta Pot 3 lIkke målt77

Koketid for én liter vann er relativt kort og virkningsgraden i vindstille forhold er blant de tre beste jeg har målt for gassbrennere med slange, noe som antagelig har sammenheng med den konsentrerte flammeformen. Det er likevel verd å merke seg at virkningsgraden øker substansielt med større kjele, noe som tyder på at en del varme går tapt når literskjelen brukes.

Mer om måling av virkningsgrad

Virkningsgrad er et mål for hvor mye av energien i drivstoffet som utnyttes til oppvarming av vann under koking og hvor mye som går tapt til omgivelsene.

Vis mer

Denne verdien er bare gyldig for én kombinasjon av brenner og kjele. Om virkningsgraden er 60 % betyr det at 60 % av energien i drivstoffet er utnyttet til å varme vann, mens de resterende 40 % har gått tapt til omgivelsene. Virkningsgrad måles ved å registrere hvor mye drivstoff som forbrukes for å varme opp en gitt mengde vann fra én temperatur til en annen. Da kan man beregne hvor mye energi det forbrente drivstoffet inneholdt og hvor mye energi som er tatt opp i vannet. Forholdet mellom de to gir virkningsgraden.

Effekt

Effekt er bestemt ved å måle drivstofforbruket i testene av koketid og virkningsgrad. Da kan man beregne drivstofforbruk per sekund. Kombinert med gassens brennverdi kan man beregne effekten.  

Angitt og målt effekt
Angitt effekt: 3,7 kW
Makseffekt: 2,6 kW
Snitteffekt: 2,1 kW

Produsenten angir at brenneren skal ha en effekt på 3,7 kW. Jeg måler vesentlig lavere effekt enn det. Men siden effekten er målt med rettvendt gassboks er det nok mer effekt å hente ved å måle med gassboksen snudd opp ned.

Kullosutslipp

Kullosutslipp er målt på full effekt med tre ulike kjeler. En enkel, flatbunnet kjele, en Primus ETA-pot med varmeveksler og en Optimus Terra Pot som også har varmeveksler og ofte provoserer frem store CO-utslipp.

Utslipp i ml/min
Flatbunnet kjele: 22 ml/min
Primus ETA-pot: 59 ml/min
Optimus Terra Pot: 99 ml/min

Utslippene er tydelige, om enn ikke av de høyeste. Allerede med flatbunnet kjele kan bruk i små rom gi farlige nivåer av CO. Med varmevekslerkjele øker utslippene såpass mye at jeg ville vært svært skeptisk til bruk i teltet.

Lett og kompakt.

God funksjon med gassboks opp ned.

Står stødig og tåler store gryter i forhold til brennervekt.

God virkningsgrad.

Moderat høye CO-utslipp.

Litt brå effektregulering.

Konsentrert flammeform er ikke ideelt for matlaging.

Stivhet i slange og lett brenner gjør den ustabil.

Konklusjon og bruksområde

En lett og stabil brenner som fungerer godt med gassboksen opp ned og som tåler store gryter. Litt brå effektregulering og moderat store kullosutslipp er de største ankepunktene. 

Vil fungere fint som hovedbrenner fra tidlig vår til sen høst, siden den fungerer godt med både rettvendt gassboks og gassboksen opp ned. Lett nok til å være med på lange turer. For de ekstra grammene i forhold til en toppmontert brenner får du jevnere og bedre drivstoffutnyttelse siden gassboks kan snus opp ned, i tillegg til bedre stabilitet. På vinterteltturer med mye snøsmelting vil drivstoffkostnadene bli store og ventetiden lang.

Svakheter og usikkerhetsmomenter ved testen

Måling av effekt for gassbrennere er ingen eksakt vitenskap. Effekten vil variere med gasstemperaturen og synker med tiden når brenneren går. Det er derfor umulig å angi en allmenngyldig effekt for en slik brenner. Angitt makseffekt er gjennomsnittseffekten for den første målingen med ny boks. Snitteffekten er gjennomsnittseffekt for alle målinger. Det bør være et visst samsvar mellom disse verdiene og effekten produsenten oppgir. Med nesten tom boks og lave temperaturer vil effekten bli mye lavere enn dette. 

Koketid og virkningsgrad er heller ikke entydige verdier, ettersom de er avhengige av hva slags kjele som brukes. Med smale kjeler vil brennere med kompakt flammeform favoriseres, ikke minst i vind. Om mer bredbunnede kjeler brukes vil forskjellene mellom ulike brennere bli mindre. Målingene er her i hovedsak basert på varmevekslerkjele med kapasitet på én liter, men det er også gjort en serie kontrollmålinger med treliters kjele. 

Slike valg kan alltid diskuteres, men ved å velge en relativt liten kjele som hovedkjele for testen finner vi brennerne som i minst grad er avhengige av kjelevalget for å ha god drivstofføkonomi. Uansett er det et godt tips å velge en vid kjele og skru effekten på brenneren noe ned, om du vil spare drivstoff.

Mer om gassbrennere