Episode 120: Sommer nord i villmarka

Jan Eilert Pedersen har bodd flere år i Kirkenes og har over 1000 soveposedøgn rundt omkring på Nordkalotten. I 2009 ga han ut boka Nord i Villmarka om sine opplevelser.

06.05.2022

I denne episoden forteller Jan-Eilert sommerhistorier om fiske, turopplevelser, mygg og bjørn. Samtidig prøver vi etter beste evne å gi råd til den som ønsker å oppleve et villmarkseventyr i Finnmark og omkringliggende områder. Jan Eilert forteller også fra flere padleturer på Kola-halvøya. Denne villmarka har vært vanskelig tilgjengelig for nordmenn, og mye har dessuten hendt i vårt forhold til den store naboen i øst siden episoden ble spilt inn. Men la den være et håp om mer fredlige tider.