Episode 163: Friluftsliv og villrein

Hvordan påvirker vårt friluftsliv villreinen? Hvorfor har den blitt stadig mer sårbar for menneskelig aktivitet i sine leveområder og hva kan vi gjøre for å ta vare på både rein og muligheter for friluftsliv?

26.05.2023

Den som opplever naturen blir glad i den og vil ønske å ta vare på den. Derfor er det til naturens beste at vi får flest mulig ut på tur. Det har vært en underliggende tanke for de fleste som har jobbet med friluftsliv – enten det er i organisasjoner, forvaltning eller blant de som dekker friluftsliv i bøker, aviser og tidsskrifter.

De siste årene har dette bildet blitt nyansert. Parallelt med økende tilstrømming, nye aktiviteter og et stadig mer utpreget helårsfriluftsliv, har det blitt tydelig at friluftsliv også kan ha betydelige, negative konsekvenser for naturen.

I denne episoden ser vi nærmere på hvilken påvirkning våre inngrep og vår ferdsel i naturen har på villreinen. Gunhild Kirsti Sem er nasjonalparkforvalter for Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark, mens Are Endal Rognes er naturveileder på Norsk Villreinssenter Nord. Sammen forsøker vi å trekke linjene fra da villreinen fant tilbake til norske fjell etter siste istid og frem mot i dag, mens vi ser på de vanskelige prioriteringene i skjæringspunktet mellom fri ferdsel og reinens behov for ro.

Hør episoden hos Apple Podkaster

Hør episoden på Spotify

Episoden er tredje del av en miniserie på fire episoder med tittel Friluftsliv på naturens premisser.

Serien er produsert med støtte fra stiftelsen Fritt Ord