Episode 101: Det viktige liggeunderlaget

Mange har nok forbannet soveposen i kalde netter mens liggeunderlaget har vært det reelle problemet. SINTEF-forsker og friluftsmann Øystein Wiggen er aldri vond å be om en nerdeprat.

13.12.2021

Denne gangen snakker vi om mekanismer for varmetransport gjennom underlaget, hvorfor det hjelper å putte dun eller kunstfiber i luftfylte underlag? Og hva som menes med R-verdi? Vi bruker god tid på standarden med navnet ASTM F3340-18. Den gir rammeverket for måling av R-verdi for underlag. Hvordan er den satt opp? Og hvilke problemer ser vi med den? Avslutningsvis ser vi på eksistensielle problemstillinger som hvorvidt det oppblåsbare underlaget eller skumplastunderlaget bør ligge underst, hvor god isolasjonsevne reinsskinn har og hvorvidt målt R-verdi er rell for overnatting i hengekøye.